Документи

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД 2021/2022 Г.

СТРАТЕГИЯ И ИНОВАТИВНА АВТОРСКА ПРОГРАМНА СИСТЕМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА „СВЕТЛИНА” гр. СТАРА ЗАГОРА

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ЗА 2021 Г.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТСЪСТВИЕ

ПРАВИЛА В УСЛОВИЯТА НА COVID

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ СЪМНЕНИЕ ИЛИ СЛУЧАЙ НА COVID-19

ДОСТЪП ДО СГРАДАТА НА ДГ СВЕТЛИНА

БЕЗПЛАТНО СИЛАНИЗИРАНЕ НА ЗЪБИ

НАРЪЧНИК ЗА РОДИТЕЛИ, разработен от Асоциация "Родители"

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция "Закрила на детето" с участието на експерти от отдел "Киберсигурност" към Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" и с Центъра за безопасен интернет

АНЕКС към вътрешните правила за работа на детска градина "Светлина", Стара Загора при условия на пандемия

ДЕКЛАРАЦИЯ за информирано съгласие

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
за предоставяне на достъп до обществена информация

 

„Всички текстове са защитени с авторски права и копирането им е забранено!“