Документи

Празничен календар - 2023/2024г.

Правила за достъп до двора и сградния фонд - 2023/2024г.

План за превенция на агресията при децата - 2023/2024г.

План - програма по БДП - 2023/2024г.

ПРАВИЛА В УСЛОВИЯТА НА COVID

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ СЪМНЕНИЕ ИЛИ СЛУЧАЙ НА COVID-19

ДОСТЪП ДО СГРАДАТА НА ДГ СВЕТЛИНА

БЕЗПЛАТНО СИЛАНИЗИРАНЕ НА ЗЪБИ

НАРЪЧНИК ЗА РОДИТЕЛИ, разработен от Асоциация "Родители"

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция "Закрила на детето" с участието на експерти от отдел "Киберсигурност" към Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" и с Центъра за безопасен интернет

АНЕКС към вътрешните правила за работа на детска градина "Светлина", Стара Загора при условия на пандемия

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
за предоставяне на достъп до обществена информация

 

„Всички текстове са защитени с авторски права и копирането им е забранено!“