Документи

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ЗА 2021 Г.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТСЪСТВИЕ

ПРАВИЛА В УСЛОВИЯТА НА COVID

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ СЪМНЕНИЕ ИЛИ СЛУЧАЙ НА COVID-19

ДОСТЪП ДО СГРАДАТА НА ДГ СВЕТЛИНА

БЕЗПЛАТНО СИЛАНИЗИРАНЕ НА ЗЪБИ

НАРЪЧНИК ЗА РОДИТЕЛИ, разработен от Асоциация "Родители"

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция "Закрила на детето" с участието на експерти от отдел "Киберсигурност" към Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" и с Центъра за безопасен интернет

АНЕКС към вътрешните правила за работа на детска градина "Светлина", Стара Загора при условия на пандемия

ДЕКЛАРАЦИЯ за информирано съгласие

СТРАТЕГИЯ 

И ИНОВАТИВНА АВТОРСКА ПРОГРАМНА СИСТЕМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА „СВЕТЛИНА” гр. СТАРА ЗАГОРА

ПРАВИЛНИК ЗА  ВЪТРЕШНИЯ  ТРУДОВ  РЕД за учебната 2018/2019 година 

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИТЕЛИТЕ, СЛУЖИТЕЛИТЕ И РАБОТНИЦИТЕ В ДГ №10 „СВЕТЛИНА“

ОБЯВА
за набирането на предложения за доставка на плодове и зеленчуци по схема „Училищен плод“и мляко и млечни продукти по схема „Училищно мляко“

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
за предоставяне на достъп до обществена информация