2 април-Ден на Земята!

Отговорното взаимодействие с външната среда включва не само промяна в собственото ни поведение, но и целенасочено занимание с децата.

В тази насока днес проведохме зелени уроци за децата, защото те са носители на промяната.