Животът ни може да е приказка 02.08.2022

Животът ни може да е приказка. Особено когато гледаме как малките артисти от втора група изиграват авторски спектакъл по "Тримата братя и златната ябълка" специално за ценителите от първа група.
Защото приемствеността е важна, а още по-важни са отношението, грижата и добротата към по-малките. И колкото повече позитивни примери получават от по-големите, толкова по-силно ги вдъхновяват да вървят по техните стъпки.
И не всички по-големи са като по-големите братя от приказката.