Любов към движението 16.08.2022

Любовта към движението започва в детството. В безгрижната игра и в смеха се ражда онзи контрол над тялото, без който по-късно не можем.
С всяка спортна игра се приближаваме все повече към здравето, което ще запазим цял живот. Не по задължение, а от любов към движението заради самото движение.

„Всички текстове са защитени с авторски права и копирането им е забранено!“