Поощряваме творчеството 14.07.2022

Когато истински владееш силата на безграничното въображение, светът е твоето платно. То не се ограничава нито до белия лист, нито до статива. За нас е важно децата дълбоко да разбират това. Да го разберат с всичките си сетива, през опит и игра. Затова се стремим непрекъснато да поощряваме творчеството с всякакви възможни материали и във всякакви възможни среди. Защото знаем, че така ще станат възрастни, които подхождат творчески към всяка ситуация в живота.