Деца градинари 14.03.2023

Няма по-голяма радост от тази - да се заровиш в земята, да ти замирише на затоплена от слънцето пръст и цъфнали дръвчета, да ти зажужи пчела в душата, птица да ти запее... А мъничкото семенце да се гуши в шепата ти с голямо обещание, че каквото си му дал, двойно повече ще ти даде. Децата градинарстват и се учат на обич, грижа и търпение. А светът на бъдещето ще бере плодовете!

 

„Всички текстове са защитени с авторски права и копирането им е забранено!“