Международния ден на театъра 28.03.2023

В Международния ден на театъра имахме представление и ние! С подобаващи декори, вдъхновени актьори, костюми реквизит и всичко останало! И както винаги, когато се забавляваш страхотно, денят се изтъркаля заедно с Медената питка - сладичко и мекичко

____

"Аз съм питка сладичка,

сладичка и мекичка,

от баба избягах,

на дяда се не дадох,

на тебе ли ще се дам..."

 

„Всички текстове са защитени с авторски права и копирането им е забранено!“