По Проекта Посещение на пчелна ферма и Зелени балкани

31.01 - През м. февруари 2021 г. стартира проектът на Министерство на образованието и науката „Иновативна детска градина- модул ІІ“ – „Познавателна програма за света на животните“. Старозагорската детска градина „Светлина“ е одобрена да работи целогодишно по него. Месец преди това, в „Календар на дейностите“ са заложени редица нови образователни подходи към децата, но и към родителите им. Целта е да се разкрие ново отношение към света на животните, като примерите се практикуват предимно в естествена среда.

„Програмирахме на горска тематика образователните дейности- игри, ситуации, оцветяване, истории, детски стихчета, песни. Гримирахме дейността в натурални цветове. Всичко взехме от нашата гора. Защото горите миришат хубаво, намаляват стреса, връщат ни в реалността, събуждат ни и ни правят щастливи. Накратко: горите ни правят добро“.

Обещахме да развием ново отношение към света, "защото живота се случва на нивото на събитията, не на думите".

Деца и родители твориха с дърво.

Създадохме мини градинки под прозорците.

Играхме на снега и търсихме съкровища, а няколко хранилки за птици очакват добрите хора някъде из нашия град.

Ежедневна грижа за всички е да се осигури храна и подслон за катеричките и птичките, които зимуват тук. Зареждането на хранилките е приятно и отговорно задължение на всички деца.