‚,Животните в природата‘‘

Детска градина,,Светлина‘‘ целогодишно работи по различни проекти.

,,Иновативна детска градина модул II ‘‘ -,,Познавателна програма за света на животните‘‘ е един от тях.

В творческа и креативна среда, децата придобиват ключови умения, развиват независимост и творческо мислене. Възпитанието чрез практическа дейност е неизменна част от работата в детската градина. Любовта към животните, създаването на позитивно отношение към тях в цялото многообразие от видове са целите, към които се стремим.

Малчуганите всекидневно се срещат с тях в стихчета, приказки и любими гатанки. Всичко това е в основата на една от нашите инициативи, а именно изработване на животни от природни материали. Използвахме целият арсенал от гората - дървени трупчета, листа, камъчета, шипки, тревички и много други дарове от природата.

Родителите и децата се включиха с вдъхновение и радост в изпълнение на задачата. Изработихме цяла колекция от животни - пиленца, магарета, кончета, зайци, лисици и много други техни приятели.

От всеки ъгъл сякаш надничат сърни, елени, котета и малки мишлета. Дворът, коридорите и занималните сякаш грейнаха с нов живот от толкова много творчество.

Децата са щастливи, че всеки ден научават нещо ново за тях.