Посещение на Музей на пчеларството

Децата от II група „Горски джуджета“ посетиха Музей на пчеларството в Стара Загора

по проект НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО“

Модул 2: „Иновативна детска градина” - ”ПОЗНАВАТЕЛНА ПРОГРАМА ЗА СВЕТА НА ЖИВОТНИТЕ”

В специално обособена зона в Пчеларски център „Южен“ са разположени разнообразни експонати, които показват пътя на пчеларя у нас. Най-ценни са живите експонати, заселени, както са оцелявали преди хилядолетия, които са с много миролюбив характер. Направена е селекция от години за линия, която да не е агресивна спрямо хората. Посетителите могат спокойно да се движат край кошерите и няма да бъдат засегнати. Атрактивен експонат е кошер, който е от 20-те години на миналия век и допреди 15-20 години е бил действащ. Това означава, че е бил в експлоатация почти 100 години.

Мотото на музейния кът в Стара Загора е:

„Ако изчезнат пчелите от земята, на човечеството му остава да живее не повече от 4 години“

Казал го е Алберт Айнщайн и е свързано с опрашването. Доказано е, че пчелите са най-добрите опрашители в природата и ако изчезнат, постепенно ще изчезнат растенията, плодовете, зеленчуците, овощните масиви. Ще намалее храната и човечеството постепенно ще изпадне в глад.
Целта на посещението беше обогатяването и систематизирането на детските представи за безопасно взаимодействие с животните. Децата видяха медена пита, килийките на която пчелите сами изработват с математическа точност. Проведе се демонстрация за вадене на мед и дегустация директно от пчелната пита. Малчуганите научиха на интересни факти за живота на пчелите.


При изпълнението на този проект си поставихме следните задачи:

  • Възпитаване у детето на интерес и положително отношение към животните като основа за формиране на хармонично взаимодействие с тях.
  • Обогатяване и систематизирана детските представи за безопасно взаимодействие с животните.
  • Възпитаване на отговорно отношение и запознаване с рисковете, които крие общуването с животни.

    Новата концепция е насочена към подрастващите - да се натрупват не толкова фактологични знания за природата и формират умения за нейното опазване, колкото до възпитаване на комплекс от качества у личността, позволяващи й да действа хармонично в обкръжаващата среда съобразно екологичните закони, които съхраняват природата.

Очакваните резултати при изпълнението на всички дейности към проекта са:

  • Чрез прилагането на иновативни практически ситуации децата ще описват, назовават и разпознават животинските видове,
  • Децата ще развият и коригират емоционалната си сфера чрез организирането на пряка комуникация с животинския свят в различни видове дейности.
  • Децата забележимо ще разширят възгледите си за околната среда, ще придобият способност да установяват причинно-следствени връзки за това, как и кога животните могат да ни навредят.

Проекта включва още - посещение на спасителен център „Зелени Балкани“, както и изграждане на стълб за птици и насекоми в двора на детската градина.

pchelen