Децата и животните

В детска градина „Светлина“ впечатляващ образователен проект грабва вниманието още от входа на детското заведение. Благодарение на образователната инициатива малчуганите, техните родители и учители проявяват творчески умения, комбинативно и вариативно мислене, а изпълнението на конкретните задачи е съпроводено с положителни емоционални преживявания. В продължение на няколко месеца в детската градина ще се работи по спечелен проект от Национална програма „Успяваме заедно“ от модул две „Иновативна детска градина“.

С „Познавателна програма света на животните“ педагозите се стремят да научат децата, че освен тях, на света съществуват различни хора и животни, дори и буболечки и те всички заслужават уважение. Възпитаването на любовта на децата към животните учи на отговорност и добросърдечност, но и утвърждава представата за света като едно цяло, в което освен че всички имат равни права, е и повече от нормално по-силните да бъдат защитници за по-слабите. Разбира се, че не можем да заповядаме на никое сърце да обича.

Емпатията, съпреживяването, е един от най-ценните уроци в израстването на децата и осъзнаването на принадлежността им към заобикалящия свят. Във връзка с проекта в детската градина кипи неспирна дейност. Благодарение на родители ентусиасти, деца и учители , детската градина има зеленчукова градина, младо лозе и билкова градинка. Педагозите от „Светлина“ разказват: „Като видим дете с мотика в ръце и настойчиво чуваме думите: „Аз сам, сам!”в първият момент се замисляме за неговата безопасност, но не му пречим! Не приемаме тази детска проява за отрицателна и не я пречупваме, а умело я насочваме. Както е казал великият педагог Ян Амос Коменски: „Децата непрекъснато вършат нещо..нека станат мравчици, които постоянно припкат наоколо, носят, мъкнат, поставят, разместват…..”.

С посещението на пчелна ферма децата на „Светлина“ са се запознаха със света на пчелите, защо са полезни и трябва ли да ги пазим.
Всички деца, които имат домашни любимци донесоха снимки, които са подредени на открита фотоизложба в двора. Детето виждайки, че се отнасят към домашният любимец като член на семейството, ще расте с идеята, че хората и животните са приятели. Освен това, у него ще се изгради усещането, че към всяко по-крехко и беззащитно създание трябва да се подхожда с грижа и внимание.

В „Шивашка работилница“ от плат оживяха какви ли не любими животни и растения.
Във всички групи от детската градина са реализирани мини проекти „Седмица на експеримента“, “Градина на прозореца“ и „Защитник на птиците“.
Родители и деца изработиха животни от природни материали, които красят двора на детската градина.

Предстои посещение на спасителен център „Зелени балкани“, където децата ще осиновят птица и ще се грижат за нея.
Предстои и поставянето на „Стълб за птици и насекоми“,за които целогодишни ще се полагат грижи .
Детската психика е устроена така, че едва ли е нужно много, за да накараме децата да се грижат и обичат животните и света около себе си.
Много погрешно е децата да бъдат плашени с животни, да бъдат разделяни на лоши и добри, към тях да се демонстрира агресия от страна на родителите.

„Можем да съдим какво е сърцето на човек по отношението му към животните“
Имануел Кант