„Фотоизложба на дете с домашен любимец“

„Можем да съдим какво е сърцето на човек по отношението му към животните“- И.Кант

Приоритетна задача в детска градина „Светлина“ е добрият пример. Децата от ранна възраст осъзнават,че животните са част от нашето обкръжение. Затова трябва да ги обичат и да се грижат за тях. Една от многобройните ни инициативи в тази насока беше -„Фотоизложба на дете с домашния си любимец.“ В основата на тази дейност е идеята, всяко дете,което има домашен любимец да донесе снимка с него. Родителите и децата се включиха с огромен ентусиазъм и желание. Донесоха много красиви ламинирани снимки, с които направихме фотоизложба в двора на детската градина.

Всяко дете носейки снимката,разказа на връстниците си за своя приятел. Чухме много вълнуващи истории за животни, отглеждани с любов и внимание от семействата на нашите малчугани. Научихме имена и истории, наситени с добросърдечност и топлина. Красивияте снимки, вдъхновиха всички наоколо и децата, които не участваха мило обещаха, че и те ще си намерят любимец, за когото да се грижат и отглеждат с любов. Доброто ще има продължение....

Това е ценният урок в израстването и оформянето на детската личност.