Природата е най-големият творец - 07.12.2021

Природата е най-големият творец. Безбройните и багри, форми и съчетания са извор на всичкото човешко вдъхновение. В детска градина „Светлина“ се стремим да се докосваме до нея (и буквално, и преносно) колкото можем по-често. Това е смисълът на много от заниманията ни: да опознаем земята. Да се удивим на крехката красота на поникващото кълнче. Да осъзнаем мястото на всяко създание в големия природен кръговрат. Да се научим да го уважаваме и да бъдем част от него. Затова символът ни е мъдрата сова, която вижда там, където другите не могат. Работата ни е да вдъхновяваме виждащи деца, които се изразяват, без да нарушават баланса. Днес те творят с природни материали. И няма съмнение, че творчеството е в природата им.