Защо детската градина е важно място 16.09.2021

Защо детската градина е много важно място? Защото от нея зависи как децата ще подхождат към ученето на всяка крачка по-нататък. Ще бъде ли за тях учебният ден просто пореден ден… или пък ще е вълнуващо приключение, пъстро, живо и изпълнено с чудеса? Ще тръгват ли към местата за учене с трепет и нетърпение? Какво ще е ученето за тях – щастлив полет на въображението, или досадно задължение?
Ето това знание, може би най-важното от всички, се формира още в детската градина. Затова полагаме толкова много усилия децата сами да стигнат до правилния отговор – чрез преживявания. Вчера Детска градина „Светлина“ беше такава, каквато е всеки ден – вълшебна приказка за знанието, в която всяка секунда е откритие, всяка крачка е усмивка, а всяко дете е герой. Защото ние вярваме, че всеки учебен ден трябва да бъде такъв, че в края му да ти се иска да разказваш, да разказваш и да разказваш за него с блеснали очи и разперени ръце… И разказът да е толкова чуден, че на другите чак да не им се вярва.
Тук ученето е празник. Всеки ден.

„Всички текстове са защитени с авторски права и копирането им е забранено!“