Проект по програма Еразъм „Играта в предучилищна възраст - образователни, социални и емоционални ползи"

Нов проект, финансиран с 10 990 евро по програма Еразъм+, Ключова дейност 1, започва да реализира старозагорската Детска градина (ДГ) N 10 "Светлина".

Проектът е спечелен пред Центъра за развитие на човешките ресурси и по него са заложени дейности, насочени както към децата, така и към квалификацията на персонала на детското заведение.

Предвидените дейности по проекта „Играта в предучилищна възраст - образователни, социални и емоционални ползи" ще бъдат част от ежедневната работа в градината и ще продължат да се прилагат и след неговото приключване. Малчуганите ще участват в иновативни игри и авторски игри за екологично възпитание, което е сред приоритетите на ДГ "Светлина", чрез които ще се допълва и разнообразява престоят на децата в градината и ще се усъвършенства процесът на обучение и възпитание.

Сред целите, които трябва да се постигнат, е чрез игри у децата да се формират диалогично-комуникативни умения, умения за сътрудничество и нравствени модели за поведение, както и да бъде насърчаван творческият им капацитет. Според Йоанна Димитрова "игровата структура приканва учителите и децата да инициират и поддържат определена степен на игривост, закачливост в цялостното образование на детето и така игривостта става характеристика на взаимодействието между възрастния и детето“. Играта, като фокусен център на проекта, ще бъде използвана и за преодоляване на агресивното поведение, за формиране на емпатия и за развитие на уменията за наблюдение и слушане. По този начин с различни игрови дейности децата ще бъдат приобщавани към света на възрастните, ще придобият основни знания за други езици, страни и култури. С игри, пресъздаващи празнично-обредната система на българите, ще се запознават с българската национална духовност и традиции, с празничния календар и характерни традиции за Стара Загора и региона.

Проектът предвижда с езикови курсове и с практически дейности за планиране на образователния и възпитателния процес да се повишава квалификацията на персонала на ДГ „Светлина“. Не са забравени и дейностите, които са част от визитката на детското заведение - съвместната работа с родителите и общността. За укрепването на тези връзки в проекта са включени нови дейности, чрез които персоналът на детската градина ще сподели с колеги, родители и студенти опита си за позитивни и ефективни възпитателни взаимодействия с децата. Така педагозите изграждат у родителите доверие не само към детската градина, а и към образователната система като цяло, в която децата им ще се учат и възпитават и след това. Като част от дейностите по проекта ще се организират и тренинги за педагози и родители на тема „Детската градина и формиране на отношение към европейската общност“, на които ще бъде споделен опитът на детското заведение в междуетническото и в междукултурното общуване и как го прилага персоналът в ежедневната си работа с малчуганите. Ще се изнасят и открити уроци пред студенти и колеги, на които учителите от детското заведение ще покажат възможностите на методиката на работа, по която работят - „Учене чрез преживяване“. Педагозите на ДГ „Светлина“ ще участват и в международен обмен на опит в предучилищното възпитание - важна част от проекта, който ще реализират. От 20 до 26 юли в испанската столица Мадрид те ще се включат в първия курс от обмена на тема „Геймификацията в образованието“. През август в Дъблин, Ирландия, ще се запознаят с драмата и ролевите игри в образователния процес. През октомври ще участват в курс с практическа насоченост в Хелзинки, на който ще се запознаят как работи така популярната през последните години финландска образователна система. По време на курса ще видят и как действа тя и какво е взаимодействието деца - учители с посещения на детски градини и училища в във финландската столица.

Представяне на детската ни градина в Алакала де Енарес

predstavyane dg svetlina

Презентация

 

 

 

 

ПРОЦЕДУРА по избор на учители за участие в проект по Еразъм+ на детска градина №10 “Светлина”


 Публикации в медиите:

http://dolap.bg/2019/10/10/%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%B4%D0%B3%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF

http://dolap.bg/2019/10/20/%d0%b9%d0%be%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4-dolap-bg%d0%b2%d1%8a%d0%b2-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b4/

https://www.actualno.com/starazagora/proekt-za-10-990-evro-realizira-starozagorskata-detska-gradina-svetlina-news_765768.html?fbclid=IwAR3m9W8_jN24e_DeXnfss0WsnZ3qS3Q5iT8ctz5EidGTSR2ZGMMXxJpqh4o

https://www.zarata.info/%D0%B2-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0/?fbclid=IwAR3zT8cVmHbwkcyzyhuWIkRnxhiWXVgr_4ZbIw80sqEhmtpuniEbUYhqrMw

https://www.starazagora.bg/bg/novini/obuchavat-detsa-s-tvorcheski-igri-v-stara-zagora?fbclid=IwAR3JyeuVDMCUVWSDDOWRHxC51P02qewdXoIJVVH_RB4taW8NI5FB7NfAtLU

https://dariknews.bg/regioni/stara-zagora/obuchavat-deca-s-tvorcheski-igri-v-stara-zagora-2175188?fbclid=IwAR3iYQI0c2B3CJxxDYX5gIGzYC1JRm2GLTC-jVTHCKlQo9V-0LVpfE0g_7g

http://zagoranews.bg/2019/07/05/%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82-%d0%b4%d0%b5%d1%86%d0%b0-%d1%81-%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%b8-%d0%b2-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b0/?fbclid=IwAR1gQ3TIrdvwhYC6OAAJmuQik0YbZLHvkfrzyfthg-g36HQjCigWWtjC68k

https://www.zarata.info/%d0%b2-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%be%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b0/?fbclid=IwAR3zT8cVmHbwkcyzyhuWIkRnxhiWXVgr_4ZbIw80sqEhmtpuniEbUYhqrMw

http://www.starozagorci.com/news-31603.html?fbclid=IwAR2oTUTfEjgbDumA6juF7h7DER4wOs1U72-7dp1FepEhvTFHlMaSzz7D4pQ

https://dolap.bg/2019/07/05/%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82-%d0%b4%d0%b5%d1%86%d0%b0-%d1%81-%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%b8-%d0%b2-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b0/?fbclid=IwAR3AYeN9anYks5318QHHgmeDKR5OPbHbqgT2b748hulDltzeQ2BWgLUoqWg