Проект по програма Еразъм +, Ключова дейност 1

Сектор „Училищно образование”

"Разнообразието от образователни форми - средство за повишаване благосъстоянието на детето"

Проектът има за цел да повиши езиковите компетенции и професионалната квалификация на учителите, които ще отговорят на бързо развиващите се комуникации в съвременен аспект. Децата ще имат възможност да получават знания, равностойни на практическите предизвикателства. Дейностите, заложени за изпълнение, дават възможност за личностна изява, индивидуална неповторимост и развиване на множествената интелигентност на детето. В различни игрови и практически дейности и разнообразни образователни форми – геймификация, учене чрез правене, учене чрез технологии, изкуство и драма, ще се подобри емоционалното благосъстояние на детето, като го насочи към себеизява и свобода на действията. В проекта е включено и взаимодействието между родители и учители с цел по-добър модел за взаимопомощ при възпитанието на децата.

Ще бъдат осъществени три мобилности в Англия, Испания и Чехия. Шест педагози ще се запознаят с европейски практики и ще обменят опит. Чрез реализиране на проекта участниците в него ще отговорят на предизвикателствата на новото време – интерактивно обучение с практическа насоченост, в което детето ще има възможност да повиши благосъстоянието си.