Гости ни бяха участници от Испания, Италия, Турция и България.

Целта е опознаване на традициите на миналото и настоящето на страните участнички - народни песни и танци, обичаи, традиционни ястия през различните сезони.