Екипът на детското заведение се стреми по забавен и интересен начин да формира нови знания за здравословните храни, да изгради хранителни навици и култура на хранене. 

Със здравословно коктейл-парти за дами и кавалери започнахме новата учебна година.