Разказаха им за професията си, показаха на децата защитното си облекло и колите, с които гасят пожари, техниката, с която помагат на хората изпаднали в беда, след катастрофа или природно бедствие.