Детска градина „Светлина“ започна работа по проект „Да се храним разумно“, който е част от Екоучилища и Национално движение „Син флаг“, финансиран от Европейския съюз, програма за EYD 2015-2020 г.“ (DCI-NSAED/2014/53/ „Eat responsibly! An action-oriented global learning program for EYD 2015 and beyond“).

Проектът обхваща пряко над 550 учебни заведения от 9 държави – Хърватия, Чехия, Латвия, Малта, Полша, Румъния, Словакия и Словения.

Детската градина e една от само двете детски градини в Южна България, включени в проекта.