Обичаят Сирни заговезни в цялото му богатство и многообразие пресъздадохме в двора на детската градина – прескачахме за здраве огън, люляхме се на люлка, момичетата търсиха пръстен в брашно, “хамкахме” с халва и накрая извихме голямо българско хоро.