86 атрактивни хотели за насекоми поставиха децата и родителите им от детска градина „Светлина“ на дървета в близост до домовете си.

Инициативата се реализира по проект „Големият лов на растения“. Хотелът е приветлив дом за пеперуди, калинки, паяци, мравки и други насекоми.

Идеята им е да запази насекомите живи до стадий, при който извършват опрашване на растенията, тъй като заради неблагоприятни условия и влошена екологична обстановка, голяма част от тях загиват още в началото на живота си.