„Даровете на есента“ събра малчуганите, техните родители и учителите от детска градина „Светлина“ на мегдана на Пиперково, Ябълково, Гроздарево, Крушово, Дюлево, Тикварево, където ги очакваше баба Кратунка от с. Кратунково.

Деца и родители отговаряха на въпроси, надвикваха се, надиграваха се, прескачаха тикви.