uchiteli1

Моите приоритети

1. Зачитане личното достойнство и права на всяко дете и неговото семейство.


angelova2. Пълноценно интегриране на децата, съобразно специфичните им образователни потребности.
3. Утвърждаване на възпитателно-образователната работа в детската градина.
4. Утвърждаване авторитета на детската градина.
5. Спазване на професионалната и колегиална етика.

Учители и групи

I група “Усмивки”

Учители: Мария Кузманова, Рая Енчева

Помощник-възпитател: Живка Тонева

 

II група “Звездички”

Учители: Павлина Стоянова, Христина Николова

Помощник-възпитател: Ралица Атанасова

 

II A група “Мечо Пух”

Учители: Пламена Вецова,

Помощник-възпитател: Николина Пенева

 

III група “Патиланци”

Учители: Радина Стоянова, Анна Иванова

Помощник-възпитател: Нейка Енева

 

III A група “Смехорани”

Учители: Ваня Панчева, Галина Тодорова

Помощник-възпитател: Светлана Манолова

 

IV група “Мечта”

Учители: Мария Ангелова, Василка Данчева

Помощник-възпитател: Жечка Тонева