uchiteli1

Работя като учител в ДГ №10"Светлина" гр. Стара Загора.

Това е работата, която е двигател на всичко останало, с което се занимавам. Най-голямата ми гордост в професионално отношение са децата, с които работя. Чувствам се специална, защото знам, че подготвям бъдещето на България.

todorovaЧувствам се вдъхновена, защото разбирам отговорността, която нося. Чувствам се щастлива, защото работя това, което обичам.

Детският учител е този, който за първи път въвежда децата в храма на науката! Тук в детската градина започва тяхната подготовка за бъдещи творци на материални и духовни блага! Фокусирам се върху индивидуалните потребности и включване на всички деца в процеса на обучение.

Целта ми е постигане на положителни промени в личността на детето и овладяване на трайни знания, умения и навици. Всяко дете има силни страни. Целта на образованието е да ги идентифицира и надгражда. Стремя се да прилагам в работата си разнообразни форми, стратегии и методи за постигане на положителни резултати в личността на детето и овладяване на трайни знания, умения и навици.
Затова аз непрекъснато работя върху създаване на подходяща атмосфера, психичен комфорт, при които детето желае да учи и се чувства приятно. Развиване на уменията и умножаване на знанията. Любов към знанието и ученето. Развиване умения за размисъл, логическо мислене, умения за анализиране и придобиване на практически умения. Развиване на личностни и нравствени качества. Осигуряване информация на родителите. Предразполагане на децата сами да искат да търсят знанието.

Насърчаване всяка проява на оригиналност и самостоятелност в разсъжденията и творчеството. Поощряване на инициативността.
Възлагане на индивидуални и групови задачи, като с приноса на всяко дете, но и с общи усилия, решават определени познавателни задачи.

„Детството е игра… и когато детето е поиграло достатъчно,
то ще започне да работи и да се справя с трудностите, дори когато
е включено в непривлекателни за него дейности.“

Учители и групи

I група "Горски джуджета"

Учители: Мария Ангелова, Десислава Гагова

Помощник-възпитател: Светлана Манолова

 

II група "Усмивки"

Учители: Мария Кузманова, Рая Енчева

Помощник-възпитател: Живка Тонева

 

III група "Звездички"

Учители: Павлина Стоянова, Христина Николова

Помощник-възпитател: Ралица Атанасова

 

III A група "Мечо Пух"

Учители: Ваня Панчева, Пламена Вецова

Помощник-възпитател: Николина Пенева

 

IV група "Патиланци"

Учители: Радина Стоянова, Анна Иванова

Помощник-възпитател: Нейка Енева

IV A група "Смехорани"

Учители: Петя Русева, Галина Тодорова

Помощник-възпитател: Жечка Тонева