uchiteli1

Мисията ми като учител е да осигуря безопасна и здравословна среда за децата, защото те са поверени в нашите ръце.

kuzmanovaНа първо място поставям „Изграждането на детето, като личност“, знаеща и можеща, защото единствено тогава то ще се почувства значимо, уважавано и ценено. Указване на подкрепа и съдействие, когато е необходимо, за да се стимулират себеизявите, себеутвърждаването на детето и израстването му сред връстниците. Децата се учат най-добре, когато се чувстват ценени, значими и уважавани.

Основни цели, които поставям винаги пред себе си при работата ми с децата са:

Осигуряване на възможности за всяко дете да изразява собственото си мнение и да отстоява своята позиция.
Осъществяване на тясно взаимодействие между детето и педагога на основата на доверие и взаимно уважение.
Утвърждаване на личността на детето и развиване на детското въображение и креативно мислене.
Изграждане на непрекъснат взаимен процес между Учители – Деца – Родители.

Учители и групи

I група "Горски джуджета"

Учители: Мария Ангелова, Десислава Гагова

Помощник-възпитател: Светлана Манолова

 

II група "Усмивки"

Учители: Мария Кузманова, Рая Енчева

Помощник-възпитател: Живка Тонева

 

III група "Звездички"

Учители: Павлина Стоянова, Христина Николова

Помощник-възпитател: Ралица Атанасова

 

III A група "Мечо Пух"

Учители: Ваня Панчева, Пламена Вецова

Помощник-възпитател: Николина Пенева

 

IV група "Патиланци"

Учители: Радина Стоянова, Анна Иванова

Помощник-възпитател: Нейка Енева

IV A група "Смехорани"

Учители: Петя Русева, Галина Тодорова

Помощник-възпитател: Жечка Тонева