uchiteli1

Грижата за децата за мен не е просто работа, тя е призвание и желание да направя така, че те да израснат обградени с обич и нежност, топлота и внимание.

enchevaВъзпитателният процес и потокът от дейности е винаги „облечен“ в играта. Играта развива, възпитава, обучава и има интегративна функция. Осъзнавайки индивидуалните различия на децата, за мен успех в учебно-възпитателния процес е всяка самостоятелно направена крачка в придвижването от зоната на актуалното към зоната на близкото развитие на детето. За мен е важно детето да усвоява знанията и да формира уменията си на основата на „учене чрез правене“ и „учене чрез преживяване“.

В учебно-възпитателния процес работя върху:

  • Субект-субектно ориентиран учебно-възпитателен процес;
  • Преодоляване на императивния подход в обучението;
  • Повече възможности за групова работа с различна насоченост- изява в рамките на групата, детската градина, в обществото (благотворителност, дарителство);
  • Умения за самооценка на децата за своята дейност и поведение;
  • Създаване на хуманни и демократични условия за разгръщане на съществуващия потенциал на всяко дете;
  • Формиране на личностни качества у децата, като: общителност, креативност, инициативност, увереност в собствените сили, самостоятелност, толерантност, сътрудничество, емпатийност, отговорност, настойчивост, волевост и трудолюбие.

Учители и групи

I група "Горски джуджета"

Учители: Мария Ангелова, Десислава Гагова

Помощник-възпитател: Светлана Манолова

 

II група "Усмивки"

Учители: Мария Кузманова, Рая Енчева

Помощник-възпитател: Живка Тонева

 

III група "Звездички"

Учители: Павлина Стоянова, Христина Николова

Помощник-възпитател: Ралица Атанасова

 

III A група "Мечо Пух"

Учители: Ваня Панчева, Пламена Вецова

Помощник-възпитател: Николина Пенева

 

IV група "Патиланци"

Учители: Радина Стоянова, Анна Иванова

Помощник-възпитател: Нейка Енева

IV A група "Смехорани"

Учители: Петя Русева, Галина Тодорова

Помощник-възпитател: Жечка Тонева