uchiteli1

Добрият учител е онзи, който умее да преподава качествено и образно, на достъпен и разбираем език, да усъвършенства постоянно знанията и опита си. Да бъда учител е призвание и мисия, но и огромна отговорност.

Като един млад и квалифициран човек смятам, че притежавам широк спектър от качества, ценни за длъжността детски учител, а като една млада, амбициозна и мотивирана личност, бих искала да прекарам професионалният си живот в любимото си поприще, а именно - работата с деца.

ivanovaТочно тази моя любов към децата ми помага да се превръщам в добър педагог. Няма по-голяма радост от това да подготвяш малките човечета за трудният път, наречен живот.

Обичам професията си и философията ми на преподаване се базира на:

Предлагане на престижни, качествени и съвременни възпитателно-образователни услуги;
Създаване на възпитателно-образователен процес, наситен с етика в човешките взаимотношения;
Осигуряване правото на участие на семейството в реализиране на единен образователен процес;
Изграждане на уютна и оптимизираща материално среда, създаваща позитивна нагласа към учене;
Стимулирам децата при дейности за насърчаване на тяхното най-вече практическо обучение и мислене;
Използвам индивидуални подходи с цел – всяко дете да получи необходимите знания;
Повече занимания сред природата (походи, пикници, игри);
Учене чрез правене, рисуване, арт изкуство, музика.

Личната ми мисия е да съхраня в децата детското и да успея да възпитам у тях доброто, което ще ги превърне в отговорни и добри същества, готови за следващия етап от своя живот.

Учители и групи

I група "Горски джуджета"

Учители: Мария Ангелова, Десислава Гагова

Помощник-възпитател: Светлана Манолова

 

II група "Усмивки"

Учители: Мария Кузманова, Рая Енчева

Помощник-възпитател: Живка Тонева

 

III група "Звездички"

Учители: Павлина Стоянова, Христина Николова

Помощник-възпитател: Ралица Атанасова

 

III A група "Мечо Пух"

Учители: Ваня Панчева, Пламена Вецова

Помощник-възпитател: Николина Пенева

 

IV група "Патиланци"

Учители: Радина Стоянова, Анна Иванова

Помощник-възпитател: Нейка Енева

IV A група "Смехорани"

Учители: Петя Русева, Галина Тодорова

Помощник-възпитател: Жечка Тонева