АНЕКС към вътрешните правила за работа на детска градина "Светлина", Стара Загора при условия на пандемия

IMG 0001IMG 0001IMG 0001IMG 0001IMG 0001IMG 0001