dete

kalendar na deinostite

Плуване

Плуването е най-ефективният комплексен спорт, който развива всички мускули, тонизира кожата, увеличава дихателния капацитет на белите дробове.

Активните движения във водата укрепват костната система на децата, подобряват кръвообращението и дишането, нормализират мускулния тонус, формират важни двигателни умения. Освен това е и забавно!

Бага-тур

Системата „Бага-тур” цели формираното у децата на необходими качества, каляващи волята, развитие на творческите им умения, както и възстановяването на връзката „човек-природа”.

Мисията, която школата „Бага-тур” счита за свое задължение е дозираното и съобразено с индивидуалността на всеки, провокативно приключение в първична природна атмосфера, наситена с идеята за познанието и проникновението на българския дух през вековете. 

Мотивацията, борбата за оцеляване, нестандартността на действията и нуждата от бързи решения отварят нови хоризонти пред децата. Формите на провокация и натоварване са не само физически усещания, детето обогатява познанието си за флората, фауната, среща и опознава дивите и питомни животни, овладява бойни умения и медитативни техники, вниква в същността на празничната ни енергийна система. 

Обучението цели овладяване на техники по оцеляване чрез бойни прийоми, работа със старинни оръжия, езда и джигитовка, чрез допира до всемогъщата сила на коня. Той е носител на овладяна сила, власт и свобода. 

Практикуват се обичаите, ритуалите и празничната система на българския народ. 

Народни танци

Няма нищо по-прекрасно от български народен танц.

Детска школа по народни танци при ДГ”Светлина” предлага едно увлекателно пътешествие в света на музиката и танца.

Те ще помогнат на децата да чуват и да слушат музиката, да развият пластичността си, музикалната памет, да разкрият творческия си потенциал. В часовете по народни танци децата ще изучават елементарни танцувални елементи и композиции.

Чрез танцувалните занятия децата се развиват хармонично физически, научават се да владеят тялото си, да развиват гъвкавостта си, да се движат красиво и се сдобиват с красива осанка. Занятията по танци развиват способността към импровизация и фантазията на детето, чувството за ритъм и координацията.

Важен е и емоционалния аспект: децата занимаващи се с танци са емоционално стабилни, умеят да изразяват чувствата си да възприемат положително заобикалящия ги свят.

Футбол

Футболът е спорт, при който значително се намаляват рисковете от развитие на сърдечни заболявания и диабет в детска възраст. Той осигурява възможност за нови контакти и развива умението за работа в екип.

Социалното взаимодействие, уважението към съотборници и противници, поставянето на цели, стремежа към лидерство, поемането на отговорност и дисциплината са част от качествата, които усвояват децата.

Английски език

 

Изправителна гимнастика