Бага-тур

Системата „Бага-тур” цели формираното у децата на необходими качества, каляващи волята, развитие на творческите им умения, както и възстановяването на връзката „човек-природа”.

Мисията, която школата „Бага-тур” счита за свое задължение е дозираното и съобразено с индивидуалността на всеки, провокативно приключение в първична природна атмосфера, наситена с идеята за познанието и проникновението на българския дух през вековете.

Мотивацията, борбата за оцеляване, нестандартността на действията и нуждата от бързи решения отварят нови хоризонти пред децата. Формите на провокация и натоварване са не само физически усещания, детето обогатява познанието си за флората, фауната, среща и опознава дивите и питомни животни, овладява бойни умения и медитативни техники, вниква в същността на празничната ни енергийна система.

Обучението цели овладяване на техники по оцеляване чрез бойни прийоми, работа със старинни оръжия, езда и джигитовка, чрез допира до всемогъщата сила на коня. Той е носител на овладяна сила, власт и свобода.

Практикуват се обичаите, ритуалите и празничната система на българския народ.

10858523 697187270396533 4629955083052807577 n

10926236 1147392125275873 1010355818122606941 o

12764659 922511727864085 7023081247023798897 o

12778737 922511444530780 6956584795237424197 o

bg01

bg02

 

„Всички текстове са защитени с авторски права и копирането им е забранено!“