Изправителна гимнастика

Изправителната гимнастика в детска възраст е насочена към нормализиране на естествения ход на физическото и нервно-психическото развитие на детето.

В предучилищна възраст се включват упражнения, свързани с основната двигателна дейност (ходене, хвърляне, пързаляне, бягане), имитационни упражнения, подвижни игри. Благодарение на тях се повлиява правилното развитие на мускулите, увеличават се резервните възможности на дишането, подобряват се функционалните възможности и физическата дееспособност на детето, подобрява се дейността на нервната система и умствената дейност. 

„Всички текстове са защитени с авторски права и копирането им е забранено!“